TND SPSCG 2019 YAZ OKULU DUYURUSU

Van - Yaz Okulu Toplantı SUNUMLARI

Duyuru Pdf İçin Tıklayınız.

Kayıt İçin Tıklayınız.

TND Yaz Okulu Bilimsel Programı İçin Tıklayınız.

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu
Yaz Okulu Programı (7. Dönem - 2.Modül)
27 Haziran 2019 (Perşembe)
15:00 - 15:10 Açılış
1. Oturum - Genel Bilgiler
15:10 - 15:20 Olgu Sunumu
15:20 - 15:30 Spinal cerrahide, pozisyonlama ve insizyonda can alıcı noktalar
15:30 - 15:40 İntraoperatif yardımcı güvenlik araçları: Görüntüleme ve nöromonitörleme
15:40 - 15:50 Ameliyat öncesi  - sırasında ve sonrasında kanama ve tromboemboli yönetimi
15:50 - 16:00 Cerrahi işlem sonrası kapatmada nelere dikkat etmeliyim?
16:00 - 16:10 Kemik füzyon araçları ve kullanımı
16:10 - 16:40 Masa başı olguların tartışılması
16:40 - 17:00 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
28 Haziran 2019 (Cuma)
II. Oturum  - Dejeneratif Hastalıklar
08:30 - 08:40 Olgu Sunumu
08:40 - 08:50 Servikal disk hernilerinde cerrahi teknikler ve hasta seçimi
08:50 - 09:00 Torakal disk hernilerinde cerrahi yaklaşım seçenekleri ve seçimi
09:00 - 09:10 Lomber disk hernilerinde cerrahi tedavi seçenekleri
09:10 - 09:20 Nüks lomber disk hernilerinde yaklaşım
09:20 - 09:50 Olgunun masa başı tartışılması
09:50 - 10:00 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
10:00 -10:30 KAHVE ARASI
III. Oturum: Dejeneratif Omurga Cerrahisi
10:30 - 10:40 Olgu Sunumu
10:40 - 10:50 Servikal spondilotik myelopatide cerrahi yaklaşımın seçimi
10:50 - 11:00 Lomber spinal stenozda cerrahi tedavi seçenekleri
11:00 - 11:10 Lomber dejeneratif  omurgada  enstrümantasyon gerekli mi? Hasta seçimi ve tedavi yöntemleri
11:10 - 12:00 Lomber spondilolisteziste cerrahi tedavi ve yöntem
12.00 - 12:20 Olgunun masa başı tartışılması
12:20 - 12:30  Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
IV. Oturum: Travma 1
13:30 - 13:40 Olgu Sunumu
13:40 - 13:50 Üst servikal travmalar: Konservatif ve cerrahi tekniklerin seçimi
13:50 - 14:00 Alt servikal travmalarda yaklaşım: Anteriyor - Posteriyor ?
14:00 - 14:10 Omurilik yaralanmalarında tedavi yaklaşımı ve cerrahi zamanlama
14:10 - 15:00 Periferik sinir yaralanmalarına yaklaşım: Onarım teknikleri ve zamanlaması
15:00 - 15:20 Olgunun masa başı tartışılması 
15:20 - 15:30 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
15:30 - 16:00 Kahve arası
V. Oturum: Travma 2
16:00 - 16:10 Olgu Sunumu
16:10 - 16:20 Torakolomber travmalarda sınıflamalar
16:20 - 16:30 Torakolomber travmalarda cerrahi yöntemin seçimi
16:30 - 16:40 Sakrum ve koksiks travmalarında tedavi yaklaşımı
16:40 - 16:50 Pediatrik spinal travmada strateji: Farklılıklar ve yaklaşımlar
16:50 - 17:00 Osteoporotik omurga kırıklarında cerrahi tedavi yöntemleri
17:00 - 17:10 Torakolomber Kırıkların Stabilizasyonunda Planlama ve Kurgu
17:10 - 17:40 Olgunun masa başı tartışılması
17:40 - 18:00 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
29 Haziran 2019 (Cumartesi)
VI. Oturum: Spinal enfeksiyonlar
08:30 - 08:40 Olgu Sunumu
08:40 - 08:50 Non-spesifik spinal enfeksiyonda tedavi yaklaşımı: Ne zaman konservatif, ne zaman stabilizasyon?
08:50 - 09:00 Spesifik spinal enfeksiyonlar: güncel tedavi yaklaşımları ve cerrahi endikasyonlar
09:00 - 09:10 İatrojenik spinal enfeksiyonların yönetimi
09:10 - 09:20 Enstrümanlı spinal enfeksiyonlara tedavi yaklaşımları
09:20 - 09:50 Olgunun masa başı tartışılması
09:50 - 10: 00 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
10:00 - 10:30 Kahve arası
VII. Oturum: Konjenital Patolojiler
10:30 - 10:40 Olgu Sunumu
10:40 - 10:50 Ayrık omurilik malformasyonu ve gergin omurilik: Cerrahi zamanlama ve planlama
10:50 - 11:00 Chiari malformasyonu ve siringomiyelide tedavi yaklaşımları
11:00 - 11:30  Olgunun masa başı tartışılması 
11:30 - 11:50  Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
VIII. Oturum - Minimal invaziv teknikler
11:50 - 12:00 Olgu Sunumu
11:50 - 12:00  Spinal cerrahide girişimsel ağrı uygulamaları
12:00 - 12:10 Perkütan spinal enstrümantasyon:Hasta seçimi ve teknikler
12:10 - 12:20 Lomber endoskopik diskektomi; Hasta seçimi ve teknikler
12:20 - 12:50 Olgunun masa başı tartışılması
12:50 - 13:10 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
Gezi
30 Haziran 2019 (Pazar)
IX. Oturum - Tümör
08:30 - 08:40 Olgu Sunumu
08:40 - 08:50 33
İntramedüller/İntradural/Ekstradural tümörlerde  cerrahi tedavi
08:50 - 09:00 34
İyi huylu omurga tümörlerinde cerrahi tedavi: Hasta seçimi ve teknik
09:00 - 09:10 35
Agresif/malin primer omurga tümörlerinde tedavi yaklaşımları
09:10 - 09:20 36
Omurga metastazlarında güncel tedavi yaklaşımları
09:20 - 09:50 Olgunun masa başı tartışılması
09:50 - 10:00  Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
10:00 - 10:30 Kahve arası
X. Oturum - Deformite Cerrahisi
10:30 - 10:40 Olgu Sunumu
10:40 - 10:50 37
Omurganın koroner denge bozuklukları:Ölçümler - sınırlar ve cerrahi tedaviye karar verme
10:50 - 11:00 38
Skolyoz cerrahisinde temel prensipler ve düzeltme manevraları
11:00 - 11:10 39
Omurganın sagittal denge bozuklukları: Ölçümler - sınırlar ve cerrahi tedaviye karar verme
11:10 - 11:20 40
Kifoz cerrahisinde düzeltme ve osteotomi teknikleri
  41
Lomber Dejeneratif skolyoz:Cerrahi tedavide sınırlar ve yöntem
11:20 - 11:50 Olgunun masa başı tartışılması
11:50 - 12:00 Masaların görüşlerinin alınması ve olgu çözümlemesi
12:00 - 12:30 Kurs sonrası değerlendirme & Sınav


Diğer Haberler
 LookUs & Online Makale