Ana Sayfa : Mesleki Uygulamalar : Aydınlatılmış Onam

Aydınlatılmış Onam

Form
SERVİKAL (BOYUN) KİREÇLENMESİ YADA DAR KANAL VE KAFESPROTEZ REVİZYON AMELİYATİ
NÖROŞİRÜRJİ İÇİN AYDINLATILMIŞ
BEL FITIĞI AMELİYATI
BOYUN FITIĞI VE FORAMİNOTOMİ AMELİYATI
CHİARİ MALFORMASYONU (BEYİNCİK SARKMASI )
DAR KANAL (LOMBER)AMELİYATI
OMURGA CERRAHİSİ
OMURİLİK TÜMÖRÜ (FORAMEN MAGNUM MENENGİOMU)
FORAMİNAL ENJEKSİYON
KAS BİYOPSİ
FÜZY0N AMELİYATI
LOMBER PONKSİYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ
ODONTOİD KIRIĞI
OMURİLİK-OMURGA TÜMÖR AÇIK BİYOPSİS AMELİYAT
OMURİLİK TÜMÖR AMELİYATI
OMURGA OMURİLİK VE PERİFERİK SİNİR YARALANMASI SONRASI YAPILAN CERRAHİ
PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
SKOLYOZ AMELİYATI
SPİNAL TÜMÖR AMELİYATI
SPİNAL OMURGA ENFEKSİYONU
SIRT FITIĞI (TORAKAL DİSK VE DARLIK )VE FORAMİNOTOMİ AMELİYATI
ATLANTOAXİAL DİSLOKASYON
KİFOPLASTİ/VERTEBROPLASTİ/BİYOPSİ
LOMBER OMURGA VİDA REVİZYONU SONRASI HEMATOM BOŞATILMASI AMELİYATI
C1-2 OMURLAR ARASI KIRIKSIZ-KIRIKLI ÇIKIK YADA SUBLUKSASYON
SERVİKAL BASİT MİKRODİSKEKTOMİ
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ (FÜZYON FİKSASYON İLE) AMELİYATI
KİFOPLASTİ OMURGA KOMPRESYON FRAKTÜRLERİ PERKÜTAN CERRAHİ GİRİŞİM
SERVİKAL FORAMİNOTOMİ AMELİYATI
SERVİKAL (BOYUN) KİREÇLENMESİ YADA DAR KANAL VE KAFESPROTEZ REVİZYON AMELİYATİ

PERİFERİK SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ CERRAHİSİ

 LookUs & Online Makale