Doğu Anadolu Spinal Toplantıları

15 Aralık 2018 Malatya
Moderatör: Dr. Süleyman Çaylı
-Post laminektomi Kifoz
Dr. Tahsin Erman
-Sheurmann Kifozu
Dr.Yurdal Gezercan
-Kranioservikal bileşke – video sunumu
Dr.Mazhar Özsoy

19 Ocak 2019 Adıyaman
Moderatör: Dr. Necati Üçler
-İleri yaş olgularda enstrümantasyon kurgusu, olası komplikasyonlar
Dr.Sedat Çağlı
-İntraoperatif ve postoperatif erken dönem enstrümantasyon sorunları ve kurtarma
Dr:Erdal Coşkun
-Olgu sunumları
Dr. Şeyho Cem Yücetaş

30 Mart 2019 Erzurum
Moderatör : Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu
-Omurgada dengenin önemi; sagital denge ve pelvik parametreler
Dr.Onur Yaman
-Spinal osteomi teknikleri
Dr.Süleyman Çaylı
-Olgu sunumları
Dr.Mürteza Çakır

18 Mayıs 2019 Mardin
Moderatör:  Dr. Tevfik Yılmaz
-Spinal minimal invaziv perkütan işlemler
Dr. Ali Dalgıç
-İstmik spondilolistezis; ne zaman cerrahi tedavi ve yöntemler
Dr.İlker Solmaz
-Olgu sunumları
Dr.Ramazan PaşahanDiğer Haberler
 LookUs & Online Makale