SPSCG Çalışma Komiteleri oluşturumuştur. Görev alan tüm üyelerimize başarılar dileriz.

SPSCG Komiteler:

1.Resmi kurumlarla ilişkiler:

 • Serkan Şimşek
 • Ali Dalgıç-Sorumlu
 • Ahmet Dağtekin
 • Cüneyt Temiz
 • Ali İhsan Ökten
 • Necati Tatarlı

2.Bilgi İşlem, medya, halkla ilişkiler:

 • Serdar Işık-Sorumlu
 • Mesut Yılmaz
 • Murat Hancı
 • Kadir Kotil
 • Ali Arslantaş
 • Hakan Özalp
 • Atilla Yılmaz
 • Murat Sayın
 • Varol Aydın
 • Yurdal Seraslan
 • Özgür İsmailoğlu

3.Standardizasyon:

 • Kudret Türeyen-Sorumlu
 • Erkan Kaptanoğlu
 • Cumhur Kılınçer
 • Hakan Somay
 • Ahmet Gürçay
 • Erdal Kalkan
 • Sait Naderi
 • Can Yaldız
 • Süleyman Çaylı
 • Özkan Ateş
 • Yurdal Gezercan

4.Eğitim:

 • Tüm YK üyeleri
 • Serkan Şimşek-Müfredat-Sorumlu
 • Mehmet Zileli
 • Ali Fahir Özer
 • Sedat Dalbayrak
 • Serdar Kahraman
 • Uygur Er
 • Deniz Konya
 • Murat Korkmaz
 • Özkan Ateş
 • Murat Kalaycı
 • Ferhat Herman
 • Murat Ulutaş
 • Nail Özdemir
 • Selim Karabekir

5.Özlük Haklar:

 • Cüneyt Temiz
 • Mehmet Zileli
 • Alparslan Şenel
 • Kemal Koç
 • Mesut Yılmaz-Sorumlu
 • Ali İhsan Ökten
 • İbrahim Yeral
 • Ümit Kepoğlu
 • İlker Solmaz
 • Birol Özkal
 • Tahsin Erman
 • Nilgün Şenol


6. Bilirkişilik ve Yazışma:

 • Cüneyt Temiz
 • Murat Hancı
 • Serdar Işık-sorumlu

Toplantı sertifikasyonu: Tüm YK

 • İlker Solmaz
 • Cem Yılmaz
 • Emre Yağlı
 • Tahsin Erman
 • Şeref Doğan

7.Etik Komite:

 • Cüneyt Temiz-Sorumlu
 • Kudret Türeyen
 • Serdar Işık
 • Ali Fahir Özer
 • Murat Hancı
 • Alparslan Şenel
 • Sait Naderi
 • Erdal Kalkan
 • Erdal Coşkun
 • Cumhur Kılınçer
 • Süleyman Çaylı
 • Cem Açıkbaş
 • Mehmet Daneyemez
 • Feyza Karagöz Güzey

8.Ortak Çalışma:

 • Cumhur Kılınçer
 • Kudret Türeyen
 • Ali Dalgıç
 • Ahmet Dağtekin-Sorumlu
 • Süleyman Çaylı
 • Hakan İlaslan
 • Derya Karaoğlu
 • Adem Yılmaz
 • Nail Özdemir

9.Yayın ve Bülten:

 • Tüm YK- Sorumlu Ali Dalgıç
 • Ümit Ali Malçok
 • Şeref Doğan
 • Güçlühan Güçlü
 • Özgür Öcal
 • Umut Ogün Mutlucan

10.Burs ve Ödül Komitesi:

 • Tüm YK- Sorumlu Serkan Şimşek

11.Bildiri Değerlendirme:

 • Tüm YK- Sorumlu Kudret Türeyen


12. Dış ilişkiler:

 • Cüneyt Temiz-Sorumlu
 • Serkan Şimşek
 • Mehmet Zileli
 • Onur Yaman
 • Mesut Yılmaz
 • Cumhur Kılınçer
 • Kazım Yiğitkanlı
 • Yahya Güvenç
 • Atilla Yılmaz
 • Mehmet Seçer
 • Selim Karabekir


13. Ar-Ge:

 • Cüneyt Temiz-Sorumlu
 • Cumhur Kılınçer
 • Sedat Dalbayrak
 • Fahir Özer
 • Ali Dalgıç
 • Erol Öksüz
 • Onur Yaman
 • Eralp Çetinalp

 

 Diğer Haberler
 LookUs & Online Makale